Twój e-mail:Modlitwa różańcowa Dokumenty papieskie o różańcu

LIST APOSTOLSKI, IL RELIGIOSO CONVEGNO, JAN XXIII

JAN XXIII
LIST APOSTOLSKI, IL RELIGIOSO CONVEGNO

Pobierz dokument w formie *.doc

Do Wszystkich Ordynariuszów i Wiernych Całego Kościoła Katolickiego, zalecający odmawianie różańca do Matki Bożej w miesiącu październiku w intencji zachowania pokoju między narodami.

Czcigodni Bracia, ukochani Synowie, przesyłamy wam swe pozdrowienie i Apostolskie błogosławieństwo!

Troska o pokój

Pobożne zebranie, jakie się odbyło w niedzielę 10 września w Castel Gandolfo przy doborowym i licznym udziale przedstawicieli Księży Kardynałów, Prałatów i Ciała Dyplomatycznego oraz przy uczestnictwie dużej rzeszy wiernych różnego pochodzenia, było całkowicie przeniknięte uczuciem żywej troski o sprawę pokoju.

Obecność Naszej pokornej osoby i Nasz wzruszony głos stały się punktem kierującym, jasnym i głównym tego spotkania. Przez Nasze poświęcone ręce została złożona Ofiara Eucharystyczna Jezusa, Zbawiciela i Odkupiciela: „Zbawca i Odkupiciel świata, i Król pokoju wieków i narodów”.

Wszystkie narody były tam zgromadzone przez swoich przedstawicieli, dając tym szeroki wyraz powszechności zebrania. Znaczną grupę tworzyli między innymi alumni Rzymskiego Kolegium Rozkrzewiania Wiary, powołani ze wszystkich narodów, nawet nie chrześcijańskich, ale narodów bez wyjątku wzywających pokoju.

Wzruszeni, a zarazem pełni ufności, zapowiedzieliśmy w ten dziwny wieczór Nasze postanowienie zachęcania do kolejnych zebrań duchownych, stosownie do możliwości, jakie będziemy mieli w ciągu życia, aby na tych zgromadzeniach w modlitwie zajmować się podstawowym zadaniem zachowania pokoju w całym świecie oraz sprawą ratowania cywilizacji.

W tej właśnie intencji, dla dania również pierwszego przykładu, w kilka dni po tym udaliśmy się do katakumb Świętego Kaliksta, położonych najbliżej Naszej letniej rezydencji, by tam przy świętych pamiątkach tych, którzy Nas poprzedzili, aż czternastu Papieży, a z nimi biskupów męczenników, sławnych w historii, prosić ich o pomoc i wstawiennictwo w niebie dla zabezpieczenia pokoju wszystkim narodom �" wszystkie bowiem narodowości w jakiś sposób należą do Chrystusa �" pokoju, tego wielkiego skarbu: „aby wszystkiemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i jedność Pan darować raczył”(1). Teraz oto w miesiącu październiku, który zgodnie z tradycją, opartą na pobożności i chrześcijańskiej miłości, poświęcony jest czci i uwielbieniu Matki Bożej Różańcowej, nasuwa nam się nowa sposobność, bardzo odpowiednia, do powszechnej modlitwy do Boga w tej właśnie ważnej intencji, obchodzącej jednostki, rodziny i narody.

... >>


Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. OK