Twój e-mail:





Kontakt

Prenumerata




Zaprenumeruj „Różaniec” i wygraj!

 

WYNIKI LOSOWANIA

Drodzy Czytelnicy!

Dziękujemy, że zaprenumerowaliście miesięcznik „Różaniec” na rok 2018. Cieszymy się bardzo, że zdecydowaliście się być z nami kolejny rok. To także duża pomoc dla naszego wydawnictwa. Bez Was nie byłoby tego miesięcznika.

Spośród osób, które do końca grudnia 2017 r. zaprenumerowały „Różaniec” na cały rok 2018, dzisiaj wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim pani Barbara Małek z Żelkowa-Kolonii. Nagroda główna to udział w rekolekcjach weekendowych w Loretto dla dwóch osób.

 

Ponadto wylosowaliśmy 15 osób, które otrzymają inne nagrody. Są to:

Teresa Jankus, Różana

Aurelia Bednarska, Gdynia

– dwutomowe wydanie Jak modlą się święci Adrienne von Speyr

Barbara Kosowska, Sobienie Szlacheckie

Franciszka Bujnowska, Czerwieńsk

Barbara Gwarek, Wola Korzeniowa

– albumy Mój ojciec. Wspomnienia Zofii Pileckiej-Optułowicz

Bronisław Sobecki, Wrocław

Jadwiga Paszczyk, Jastków

– zestawy książkowe: Niebo jest silniejsze od nas. Opowieść fatimska Wilhelma Hünermanna, Dzieci, pomóżcie mojemu Sercu zwyciężyć! siostry Emmanuel

Alfreda Blatkiewicz, Głogów

Barbara Konderak, Cholerzyn

Władysława Mikołajczyk, Robaczyn

Zofia Kuczyńska, Wierzbica Górna

Krystyna Mączyńska, Pawłów

– DVD z filmem o sile modlitwy różańcowej Teraz i w godzinę śmierci

Zofia Pawlak, Pawłów

Teresa Olan, Pawłów

Aniela Rożenek, Opoczno

– audiobooki Różaniec ratunkiem dla świata ks. Dominika Chmielewskiego SDB.

 

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

 

Mamy nadzieję, że lektura „Różańca” wszystkich Was ubogaci, a wygrane nagrody sprawią radość. Zapraszamy też serdecznie do współpracy z nami.

Czytaj „Różaniec”!

Pamiętaj, że na drodze wiary nie jesteś sam.



Drodzy Czytelnicy!

 

Dziękujemy, że byliście z nami w roku 2017. Zachęcamy Was do zaprenumerowania „Różańca” na rok 2018. To nie tylko wygoda dla Was, ale również duża pomoc dla naszego wydawnictwa. Bez Was nie byłoby tego miesięcznika. Spośród osób, które do końca grudnia br. zaprenumerują „Różaniec” na cały nadchodzący rok, 22 stycznia 2018 r. wylosujemy zwycięzcę. Nagroda główna to udział w rekolekcjach weekendowych w Loretto dla dwóch osób.

Wśród pozostałych prenumeratorów rozlosujemy:

2 komplety dwutomowego wydania Jak modlą się święci Adrienne von Speyr;

– 3 albumy Mój ojciec. Wspomnienia Zofii Pileckiej-Optułowicz;

2 zestawy książkowe: Niebo jest silniejsze od nas. Opowieść fatimska Wilhelma Hünermanna, Dzieci, pomóżcie mojemu Sercu zwyciężyć! Siostry Emmanuel;

5 filmów na DVD o sile modlitwy różańcowej „Teraz i w godzinę śmierci”;

3 audiobooki Różaniec ratunkiem dla świata ks. Dominika Chmielewskiego SDB.

Regulamin konkursu z dnia 1 października 2017 r.

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto do 31 grudnia br. zaprenumeruje „Różaniec” na rok 2018. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wydawnictwa Sióstr Loretanek.

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy opłacić w całości roczną prenumeratę miesięcznika przed dniem zakończenia konkursu (31 grudnia br.).

4. 22 stycznia 2018 r. członkowie redakcji „Różańca” wylosują zwycięzców. Pod uwagę brane będą jedynie osoby, które w całości opłaciły roczną prenumeratę.

5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w marcowym numerze miesięcznika, który zaprenumerowali, a także na stronie internetowej www.rozaniec.eu i profilu miesięcznika „Różaniec” na Facebooku www.facebook.com/miesiecznik.Rozaniec/.

6. Nagroda główna dla prenumeratorów „Różańca to udział w rekolekcjach weekendowych w Loretto dla dwóch osób.

7. Nagrodę główną otrzyma jedna osoba, która zaprenumeruje „Różaniec”. Ponadto 12 osób otrzyma atrakcyjne nagrody.

8. Organizator konkursu nie dopuszcza możliwości wymiany nagród na równowartość pieniężną.

9. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu konkursu. Przyjmuje się, że każda osoba biorąca udział w konkursie akceptuje niniejszy regulamin.

10. Każdy z uczestników jest zwolniony z ewentualnej odpowiedzialności prawnej, wynikającej z wzięcia udziału w konkursie.

 

Warszawa, 1 października 2017 r.

 

Warunki prenumeraty miesięcznika „Różaniec”

Prenumerata regularna

Cena 1 egz. wynosi 6,00 zł. Numer wakacyjny (lipiec-sierpień) kosztuje 8,00 zł. Koszt rocznej prenumeraty (w obrębie jednego roku kalendarzowego) to 62,00 zł.

 

Prenumerata roczna

Prenumerata półroczna

Prenumerata kwartalna

62,00

I półrocze – 34,50 zł

I, II, IV – 18,00 zł

 

II półrocze – 30,50 zł

III – 14,00 zł

Miesięcznik jest dostępny także w wersji elektronicznej (e-wydanie). Więcej informacji na stronie: www.rozaniec.eu w zakładce e-Różaniec.

 

Prenumerata zagraniczna

Europa: Cena jednego egz. wynosi 18,00 zł. Koszt rocznej prenumeraty wynosi 180,00 zł.

Pozostałe kontynenty: Cena jednego egz. wynosi 21,00 zł. Koszt rocznej prenumeraty wynosi 210,00. Równowartość tej kwoty można wpłacać w obcych walutach na podane numery kont.

 

Kolportaż

Osoby zajmujące się rozprowadzaniem „Różańca” otrzymują rabat uzależniony od liczby rozprowadzanych egzemplarzy:

od 10 do 50 egz. – rabat 15% od ceny det. 1 egz.

od 51 do 100 egz. – rabat 20% od ceny det. 1 egz.

od 101 do 500 egz. – rabat 25% od ceny det. 1 egz.

- od 501 do 1000 egz. – rabat 30% od ceny det. 1 egz.

- powyżej 1000 egz. – rabat 35 % od ceny det. 1 egz.

 

Uwaga!

Odcinki przekazu należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. Na każdym odcinku przekazu prosimy o dokładne podanie: adresu prenumeratora/wysyłki, okresu prenumeraty, kodu prenumeratora z naklejki adresowej przy kontynuacji prenumeraty, innego przeznaczenia wpłaty. Dane osobowe umieszczane na odcinkach wpłat wykorzystywane są jedynie do celów prenumeraty.

 

Numery naszych kont:

 

PKO BP IV O /Warszawa – Kod BIC (Swift):

BPKOPLPW 74 1020 1042 0000 8102 0009 6396 (PLN)

 

mBank – Kod BIC (Swift):

BREXPLPW 61 1140 1010 0000 3728 0500 1014 (USD)

12 1140 1010 0000 3728 0500 1023 (EUR)


Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. OK