Twój e-mail:Archiwum

Różaniec marzec
Różaniec nr 03/752 2015
Różaniec marzec
Drodzy Czytelnicy!

Kto z nas nie pamięta z lekcji języka polskiego Legendy o św. Aleksym – młodzieńcu, który porzucił swoje dostatnie życie, aby umartwiać się i czynić pokutę. Przez wiele lat mieszkał pod schodami i nieraz wylewano na jego głowę pomyje. Niestety wielu ludziom ten średniowieczny „model” praktyk pokutnych tak mocno wyrył się w pamięci, że dziś drwiąco uśmiechają się, kiedy w Kościele słyszą po raz kolejny w Wielkim Poście wezwanie do pokuty.

„Pokuta jest (…) nawróceniem, które przechodzi z serca do czynów, a więc do całego życia chrześcijańskiego” – napisał św. Jan Paweł II (Reconciliatio et paenitentia, 4). Pokuta ma początek w skruszonym sercu, które dostrzega swój grzech, niedoskonałość, ale też pragnie przytulić się do Serca Jezusa pełnego miłości i przebaczenia. Właśnie to pragnienie serca prowadzi człowieka do podjęcia konkretnych czynów miłości. Pięknie wyrażają to słowa pieśni tak często śpiewanej przez młodzież w czasie Drogi krzyżowej: „Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie, byś został tylko Ty, na zawsze Ty”.

Bł. Paweł VI podkreślał, że do czynienia pokuty wszyscy są zobowiązani specjalnym przykazaniem: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15). Zaznaczał równocześnie, że nie należy dążyć do wyszukanych form pokuty, gdyż już samo życie chrześcijanina może być formą pokuty, która przejawia się w wytrwałym wypełnianiu obowiązków wieku, stanu, powołania i w cierpliwym znoszeniu utrapień każdego dnia.

Jeżeli dokładniej przyjrzymy się orędziu fatimskiemu, zobaczymy, że jego istotną treść stanowi nie tylko codzienne odmawianie różańca. S. Łucja wiele razy mówiła, że najważniejszym elementem wprowadzania w życie fatimskiego orędzia jest uczciwość w wypełnianiu obowiązku wynikającego z powołania, które w życiu otrzymaliśmy, tzn. powołania jako mąż, ojciec, żona, matka, dziecko, uczeń itd.

Nie szukajmy więc w czasie Wielkiego Postu miejsc pod schodami jak św. Aleksy czy pustelni i grot skalnych jak eremici. Idźmy za sprawdzonymi od wieków i wskazanymi w Biblii czynami pokutnymi, jakimi są: modlitwa, post i jałmużna. Pamiętajmy, że wypełnianie codziennych obowiązków i zachowywanie Bożego prawa to najpiękniejsza pokuta, jakiej Bóg od nas oczekuje. Jeszcze jedno jest tu bardzo ważne: pokuta i nawrócenie to najpierw dzieło Boga. To On daje nam siłę do zaczynania od nowa. Gdy to zrozumiesz, możesz śmiało powiedzieć: „Teraz już wiem, jak Cię kochać. Przyjm moje «teraz», o Panie. Dziś rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać”.

ks. Szymon Mucha

redaktor naczelny

Dodatek specjalny

Przesłanie do młodych – szukaj w dziale Wiara i życie

Spis treści:NAUCZANIE PAPIESKIE/Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Tytuł Autor Strona
"Czas łaski" papież Franciszek
2

TEMAT NUMERU
Tytuł Autor Strona
"Pozory to za mało" ks. Radosław Góralski
4
"Pielgrzym Bożego miłosierdzia" Piotr Luma
6
"Zachowuję czujność" rozmowa z Grzegorzem Gryniewiczem
8
"Praktyki pokutne wczoraj i dziś" Anna Mularska
10
"Kiedy pokutować?" ks. Stanisław Szczepaniec
12
"Dorobek życia" Krystyna Sztramska
13

FORMACJA RÓŻAŃCOWA
Tytuł Autor Strona
"Daj Mi pić" ks. Feliks Folejewski SAC
14
"Najwierniejsza w cieniu krzyża" o. Stanisław Przepierski OP
16
"Ocaleni przez różaniec" Maria Stochmal
17
"Ziemia spragniona Boga i modlitwy" ks. Maciej Będziński
18
"Boża obecność" Violetta Proske
20
"Żyć tym, czego uczy Maryja" Anna Maria
21
"Błogosławiony czas" ks. Mariusz Sobek
21

WIARA I ŻYCIE
Tytuł Autor Strona
"Życie jest święte" Elżbieta Marek
22
"Nadzieja zawieść nie może" Ireneusz Rogala
22
"Święty Wschód" o. Łukasz Przybyło CMF
24
"Wspólnota i posłuszeństwo" rozmowa z o. Piotrem Kuszką OSBM
25
"Na Świętej Kalwaryi" br. Terencjan K. Krawiec OFM
26
"Oddany Ojczyźnie" Marcin Bąk
27
"Wiara daje siłę" rozmowa z Agatą Puścikowską i Dominiką Figurską
28
"Chętnie słuchani" rozmowa z Mirosławą Marcheluk
30
"Konspekt spotkania Żywego Różańca" ks. Szymon Mucha
31
"Gdybyś był moim Synem…" Maria Mojzesowicz
00
"Przesłanie do młodych" ks. Kamil Falkowski
00

LITURGIA I MEDYTACJA
Tytuł Autor Strona
"Zasłuchani w Słowo Boże" ks. Marek Chrzanowski FDP
I
"Rozważania różańcowe" ks. Łukasz Wiśniewski MIC
VII
"Zamyślenia ks. Tymoteusza" ks. bp Józef Zawitkowski
00

E-WYDANIE
Tytuł Autor Strona
"Nawrócenie serca" ks. Kamil Falkowski
00
"Dworcowa bezdomność" Małgorzata Frydrych
00
"Miłość miarą godności kobiety" Alicja Janiak
00
"Mężczyzna o wielkim sercu" ks. Ryszard Kozłowski COr
00
"Umiłowanie krzyża" rozmowa z s. Barbarą Rut Wosiek FSK
00
"Objawienia maryjne a pokuta" Justyna Krawczyk
00
"Kobieta wielkiej reformy" Beata Maria Chrudzimska
00
"Na Świętej Kalwaryi (całość)" br. Terencjan K. Krawiec OFM
00


Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. OK