Twój e-mail:


Archiwum

Przeglądaj wg rocznika :

Różaniec luty

Różaniec nr 02/795 2019

Różaniec luty

Drodzy Czytelnicy!

Na jednym z blogów internetowych znalazłem takie słowa: „Wolność jest – po prostu. I nikt nie jest w stanie jej nikomu odebrać, tak jak nikt nie odbierze zwycięstwa Chrystusowi i Prawdzie! Wolność jest w nas! Wracajmy do Źródła, a szatan niech wraca do piekła”. Fragment ten przywołał w mojej pamięci wspomnienie katechezy sprzed kilkunastu lat, w czasie której rozmawiałem z uczniami liceum na temat wolności. Wielu z nich myliło pojęcia. Oni chcieli być po prostu niezależni od rodziców, nauczycieli, świata dorosłych. Mieli zamiar robić wszystko po swojemu, ale bez żadnej odpowiedzialności, a więc bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji swoich wyborów. To właśnie w tamtym czasie utarł się zwrot: „wychowanie bezstresowe”.

Dzisiaj możemy już mówić o całym pokoleniu ludzi wychowanych „bezstresowo”, mających własne kryterium wolności – wybieram to, co jest dobre dla mnie, nic więcej mnie nie obchodzi; liczę się tylko ja, ważne są wyłącznie moje wybory. I właśnie z tego powodu na łamach naszego miesięcznika podejmujemy temat wolności, przywołując słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki: „Wolność jest w nas”.

W ubiegłym roku padło wiele pięknych słów o odzyskanej przed 100 laty przez Polskę niepodległości. Także bł. ks. Jerzy powiedział wiele lat temu: „Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym już teraz”. A słowa te padły w czasie stanu wojennego i głębokiego PRL-u. Czy dziś jesteśmy rzeczywiście wolni, skoro słuchając nawet wielkich autorytetów naukowych, można mieć wątpliwość, co to właściwie jest PRAWDA? Po czyjej leży stronie? Kto ma na nią monopol? „Być wolnym – mówił bł. ks. Jerzy – to żyć zgodnie ze swym sumieniem”. Dlatego w tym numerze chcemy ukazać współczesne „bożki” wolności, które zamiast kształtować nasze sumienia, ranią i zabijają ich naturalną wrażliwość.

„Wolność jest w nas” – w Tobie i we mnie. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1). Trwajmy więc przy Nim. Idźmy za Nim, bo jest Drogą, Prawdą, Życiem, a na pewno nie pobłądzimy na drogach naszej wolności.
Różaniec styczeń

Różaniec nr 01/794 2019

Różaniec styczeń

Drodzy Czytelnicy!

Święty Ambroży, biskup i doktor Kościoła, żyjący w IV w., ten sam który wymógł na cesarzu Teodozjuszu odbycie publicznej pokuty za grzech wymordowania w 390 r. ponad 7 tysięcy Tesaloniczan, mówił: „Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym”. A brat Roger Szütz, charyzmatyczny przeor wspólnoty z Taizé, w przesłaniu do młodych podkreślał z mocą: „Pokój na ziemi zaczyna się w nas samych”. Tyle bowiem wokół nas zła, na ile pozwolimy, i tyle może być dobra – ile sami uczynimy.

Tyle wciąż mówimy i piszemy o pokoju. Kolejni papieże wzywają przywódców mocarstw do zaprzestania prowadzenia wojen i do wytłumienia trwających konfliktów. Organizacje międzynarodowe apelują o zaprzestanie wyścigu zbrojeń. I co? Pomimo tych wszystkich wysiłków, starań, deklaracji, zapewnień nadal toczą się wojny i giną niewinni ludzie. Czy to oznacza, że już nic nie da się zrobić? Że jesteśmy skazani na ciągłe konflikty, nienawiść, przemoc, zabijanie? Nie możemy się poddawać! Pamiętajmy, że pokój jest darem Boga, który powinniśmy najpierw sami przyjąć, a potem zanieść go innym.

Zacznijmy więc od siebie. Wyciągnijmy dłoń do zgody do tych, którzy wyrządzili nam krzywdę. Bądźmy otwarci na przebaczenie wobec tych, którzy mimo naszej dobrej woli nie chcą z nami pojednania. Przestańmy „dolewać oliwy do ognia” tam, gdzie sytuacja staje się napięta i konflikt wisi na włosku. Potrzeba delikatności, uspokojenia nerwów i wyciszenia złych pragnień. To my mamy być pokojowymi mediatorami. Nie gódźmy się na zło, które widzimy. Reagujmy tu i teraz. Może dlatego świat jeszcze istnieje, bo Bóg znalazł na nim „dziesięciu sprawiedliwych”, którzy zachowując pokój w sercu, niosą przesłanie pokoju czynem i modlitwą.

Papież Benedykt XVI przed spotkaniem przywódców różnych religii modlących się o pokój w Asyżu prosił, aby ono „przyniosło promień światła, zdolny oświetlić umysły i serca wszystkich ludzi, aby uraza ustąpiła przed przebaczeniem, podział przed pojednaniem, nienawiść przed miłością, przemoc przed łagodnością, a na świecie by zapanował pokój”.

Pokój jest darem! Pokój jest możliwy! Pokój jest potrzebny światu! Nieśmy więc pokój tam, gdzie to tylko jest możliwe!

O pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach i na całym świecie będziemy się modlić na początku Wielkiego Postu podczas pielgrzymki czytelników „Różańca” do Ziemi Świętej. Zapraszamy wszystkich do duchowego pielgrzymowania z nami w dniach 4-11 marca. Do 10 lutego można przysłać do Redakcji pocztą lub e-mailem intencje, które weźmiemy ze sobą, aby ogarnąć je modlitwą w codziennym różańcu. W tych intencjach będzie też sprawowana Msza święta w bazylice Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie.

ks. Szymon Mucha
redaktor naczelny

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. OK