Twój e-mail:Archiwum

Przeglądaj wg rocznika :

Różaniec grudzień

Różaniec nr 12/738 2013

Różaniec grudzień

Drodzy Czytelnicy!

Rozpoczęliśmy Adwent, który ma nas przygotować do kolejnych w naszym życiu świąt Bożego Narodzenia. I znów kierujemy spojrzenia na Maryję – Tę, która pierwsza powiedziała Bogu „tak”. Z miłością przyjęła Słowo Boże i dlatego Jej życie wydało owoc. Gdy 13 października br. papież Franciszek zawierzał świat Matce Bożej Fatimskiej, mówił, że Bóg pragnie, abyśmy – tak jak Maryja – byli Mu wierni każdego dnia, słuchając słów, które codziennie do nas wypowiada.

Czy właśnie tak wygląda moje życie? Czy słucham Słowa Bożego i wiernie je wypełniam? Jeśli nie, ­jeśli uświadamiam sobie, że zbyt często chodzę swoimi, a nie Bożymi ścieżkami, to Adwent jest dobrym czasem, aby to zmienić, aby stać się posłusznym Słowu jak ­Maryja. ­Mogą nam w tym pomóc Autorzy i Rozmówcy grudniowego numeru „Różańca”. Znajdziemy w nim wiele wskazówek, jak czytać Słowo Boże i jak żyć nim na co dzień. Zachęcamy zatem do lektury, pamiętajmy jednak, że nawet najpiękniejsze teksty nie będą dla nas pomocą, jeśli w naszych sercach nie będzie pragnienia wewnętrznej przemiany. To od nas zależy, jak przeżyjemy ten Adwent i święta Bożego Narodzenia, czy w naszych sercach naprawdę narodzi się Bóg…

Redakcja

Różaniec listopad

Różaniec nr 11/737 2013

Różaniec listopad

Drodzy Czytelnicy!  
Bożki i idole – tym tematem kończymy Rok Wiary na łamach „Różańca”. Wydawać by się mogło, że nie dotyczy on nas, osób, które wierzą w prawdziwego Boga, regularnie chodzą do kościoła i przyjmują sakramenty. A jednak już nauczanie papieskie przekonuje, że niekoniecznie musi tak być. Każdy z nas może czcić jakieś bożki i zupełnie nie zdawać sobie z tego sprawy, mogą to być dobra materialne, intelektualne czy nawet religijne, a także osoby, które mogą wejść niepostrzeżenie w naszą relację z Bogiem i stopniowo ją osłabiać. Musimy być czujni, aby nie oddawać czci nikomu i niczemu poza samym Bogiem. Papież Franciszek uczy nas, jak to robić. Ale w naszym życiu lub w życiu naszych bliskich mogą pojawić się również znacznie groźniejsze zniewolenia, które często wydają się tylko zabawą. Nie przez przypadek ten temat poruszamy w listopadzie. Halloween i wywoływanie duchów stanowią bowiem poważne zagrożenie dla kultu zmarłych i modlitwy, jaką jesteśmy im winni zwłaszcza w tym miesiącu. O tym wszystkim i innych ważnych dla czystości naszej wiary sprawach piszemy w tym numerze. Ponadto polecamy nasze stałe działy, w tym – jak zwykle – poruszające świadectwa.
Życzymy owocnej lektury.
Redakcja 
Różaniec październik

Różaniec nr 10/736 2013

Różaniec październik

Drodzy Czytelnicy!
11 października 2012 r. papież Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary. Idąc za jego wskazaniami, w tym szczególnym czasie łaski staraliśmy się na ­łamach naszego miesięcznika spojrzeć na różne aspekty wiary, aby ją w sobie odnowić i pogłębić. Zastanawialiśmy się m.in., czym jest wiara, w jaki sposób możemy w niej wzrastać i czy jest ona prywatną sprawą każdego człowieka.  
Tym razem chcemy podjąć temat tzw. wiary wybiórczej. To problem, który może dotknąć każdego, także osoby głęboko religijne i pobożne. Czy jednak takiego człowieka, który jedne prawdy wiary przyjmuje, a inne odrzuca, można nazwać wierzącym? Dlaczego tak ważne jest, żeby wierzyć we wszystko, co Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje? To pytania, na które udzielamy odpowiedzi na łamach „Różańca” w październiku – miesiącu w sposób szczególny poświęconemu modlitwie różańcowej, kiedy to Kościół po raz kolejny stawia nam za wzór Maryję, Tę, która uwierzyła jako pierwsza. Prośmy, aby Pan Bóg za Jej przyczyną dał nam łaskę przylgnięcia do Jezusa i bezwarunkowego przyjęcia Jego woli.
Redakcja 
Różaniec wrzesień

Różaniec nr 09/735 2013

Różaniec wrzesień

Drodzy Czytelnicy!  
Gdy po śmierci bł. Matki Teresy z Kalkuty o. Brian Kolodiejchuk zaczął studiować jej korespondencję z kierownikami duchowymi, odkrył, że ta kobieta, która zawsze była pełna Ducha Bożego i zapału w służbie bliźniemu, przez ponad 50 lat przeżywała wielką duchową ciemność. Miejsce Boga w jej duszy – jak pisała – było puste. „On mnie nie chce – nie ma Go tu” – skarżyła się spowiednikom. Podobnie życie św. Teresy z Lisieux, Małego Kwiatka, które wszyscy podziwiali za wielką ufność i czułość wobec Boga, często naznaczone było brakiem Jego obecności, a nawet wiary w Jego istnienie. „Żyję tym, w co pragnę wierzyć” – zwykła mawiać w najtrudniejszych chwilach. Podejmując we wrześniowym numerze „Różańca” temat wątpliwości w wierze, chcemy zwrócić uwagę na pozytywny aspekt trudnych chwil życia duchowego, gdy nasza wiara w Boga zdaje się przechodzić kryzys. Kryzys bowiem nie musi być postrzegany jako zjawisko negatywne, wręcz przeciwnie – może stać się wezwaniem do tego, żeby pójść dalej w swoim życiu duchowym i w relacjach z ludźmi. Pamiętajmy, że to, co wystawia naszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość (por. Jk 1, 3).
Redakcja
Wakacyjny numer Różańca

Różaniec nr 07/733 2013

Wakacyjny numer Różańca

Drodzy Czytelnicy!
Na pewno każdy z nas dobrze pamięta film pt. Pasja, który ukazuje mękę Chrystusa w sposób bardzo realistyczny, a niekiedy wręcz drastyczny. Wiele osób po obejrzeniu tego filmu nawróciło się, byli jednak i tacy, którzy wychodzili z kina zgorszeni i z niesmakiem, bo brutalność niektórych scen przysłoniła im głębię przekazu. Tak też bywa w życiu. Czasem z powodu powierzchowności naszego myślenia gorszy nas i niepokoi to, co mogłoby nas zbliżyć do Boga, natomiast przymykamy oczy na wiele pozornie drobnych spraw, które powoli, ale skutecznie niszczą nasze życie duchowe. Każdy z nas napotyka na swojej drodze do Boga różne przeszkody; czasem są one oczywiste i łatwe do rozpoznania, częściej jednak przychodzą z najmniej oczekiwanej strony. Czym są? Jak je rozpoznać? Jak się im przeciwstawiać? Oto pytania, na które próbujemy znaleźć odpowiedź na łamach niniejszego numeru „Różańca”. Zachęcamy do uważnego pochylenia się nad treściami, które – być może tak brutalnie jak w filmie Mela Gibsona – obnażą ciemne strony życia. Nie dajmy się zwieść, bo często to, co w pierwszej chwili wydaje się gorszące, kryje głębię, której inaczej byśmy nie dostrzegli. Życzymy owocnej lektury „Różańca”, wzbogaconego aż o 16 stron, i dobrego wakacyjnego odpoczynku, który niech będzie wykorzystany, aby pogłębić naszą wiarę i osobistą więź z Bogiem.
Redakcja 
Różaniec czerwiec

Różaniec nr 06/732 2013

Różaniec czerwiec

Drodzy Czytelnicy!  

By żyć i rozwijać się – potrzebujemy pokarmu. Ta prawda dotyczy zarówno życia fizycznego, jak i duchowego, wewnętrznego. Dlatego tematem tego numeru „Różańca” w Roku Wiary jest pytanie: Czym karmi się wiara? – innymi słowy – jaki pokarm jest nam potrzebny, żebyśmy mogli żyć i rozwijać się duchowo? Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że – aby żyć i wzrastać w wierze– „musimy karmić się słowem Bożym oraz prosić Pana, aby przymnażał nam wiary”. Ogromną rolę w tym wzrastaniu odgrywa zatem modlitwa, która może oraz powinna przybierać różne formy, w zależności od konkretnych realiów naszego dnia codziennego. Może to być modlitwa słowem Bożym, adoracja, czyli trwanie przed Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, przede wszystkim zaś Eucharystia, która jest najdoskonalszym pokarmem duchowym. Również modlitwa różańcowa, jeśli jest dobrze odmawiana, staje się pożywnym pokarmem dla wiary. Ojciec Święty Franciszek odmawia ją codziennie, a zachęcił go do tego przykład Papieża Polaka. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas treści będą dla wszystkich prawdziwą ucztą duchową. 
Różaniec maj

Różaniec nr 05/731 2013

Różaniec maj

Drodzy Czytelnicy!  
Trwamy w radości z wyboru Papieża, którego – jak sam na wstępie powiedział – kardynałowie znaleźli niemal na końcu świata. Następca Benedykta XVI przyjął imię Franciszek. Uczynił to na cześć św. Franciszka z Asyżu, aby podkreślić swój związek z Italią, z której pochodzą jego rodzice, a także by zaznaczyć, że podczas swojego pontyfikatu pragnie szczególną troską otoczyć ludzi ubogich. „Franciszek z Asyżu. Człowiek ubóstwa, człowiek pokoju, człowiek, który kocha i troszczy się o stworzenie, a my teraz wszak nie mamy najlepszych relacji ze stworzeniem…” – powiedział Ojciec Święty podczas pierwszego spotkania z dziennikarzami. Już od początku pontyfikatu papież Franciszek dał się poznać jako człowiek niezwykle otwarty, radosny i skromny. „Strzec Jezusa wraz z Maryją – mówił Ojciec Święty w homilii inaugurującej pontyfikat – strzec całego stworzenia, strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej, strzec nas samych – to właśnie jest posługa, do której wypełniania powołany jest biskup Rzymu, ale do której wezwani jesteśmy wszyscy, aby zajaśniała gwiazda nadziei: Strzeżmy z miłością tego, czym Bóg nas obdarzył!”. Módlmy się za naszego nowego Papieża, tak jak prosił nas w chwilę po swoim wyborze, pamiętajmy również o Benedykcie XVI, który w ukryciu klasztoru ogarnia swoją modlitwą Kościół i cały świat.
Redakcja 
Różaniec kwiecień

Różaniec nr 04/730 2013

Różaniec kwiecień

Drodzy Czytelnicy!
W ten szczególny dzień, w którym Chrystus pokonał śmierć, pragniemy dzielić z Wami radość płynącą z Jego zwycięstwa. Niech Wasze serca będą otwarte na łaski, jakich udziela Zmartwychwstały. On ma moc odmienić życie każdego człowieka, jeśli tylko pozwolimy Mu w nas działać. Radość z nadejścia zmartwychwstałego Pana niech będzie większa niż zazwyczaj z uwagi na Rok Wiary, który przeżywamy. W tym czasie wszyscy pragniemy zjednoczyć się ze Zmartwychwstałym, by odnaleźć w Nim ukojenie, a za przykładem Jego Najświętszej Matki ofiarować Mu swoje życie. Niech tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego przeżywane w tym roku otworzą nam oczy na sprawy najważniejsze. Trwajmy przy Chrystusie z ufnością, zatopieni w ciszy modlitwy różańcowej.
Niech Wasze domy wypełni radosny śpiew Alleluja! Pamiętajmy, aby na naszych stołach – obok poświęconych potraw – nie zabrakło miejsca na miłość; by nasze serca zawsze były otwarte na bliźniego i gotowe do dawania świadectwa o Tym, który prawdziwie zmartwychwstał! Oddajmy Mu cześć i chwałę.
Zapewniamy Was o naszej pamięci modlitewnej – raz w miesiącu jest sprawowana Msza święta w Waszej, drodzy Czytelnicy, intencji w kaplicy klasztoru sióstr loretanek  w Warszawie-Rembertowie.
Redakcja
Różaniec marzec

Różaniec nr 03/729 2013

Różaniec marzec

Drodzy Czytelnicy
Syn Boży przez swoje Wcielenie – jak czytamy w dokumentach Soboru Watykańskiego II – zjednoczył się z każdym człowiekiem. Bóg naprawdę stał się człowiekiem – narodził się jak człowiek, żył jak człowiek, jak człowiek pracował, został jak człowiek skazany na śmierć, pobity i wyszydzony; zjednoczył się z nami w naszej ludzkiej doli i nadal pragnie się jednoczyć. Chrystus chce dotrzeć do każdego człowieka. Do każdego bez wyjątku. Gdy 2000 lat temu chodził po ziemi, docierał do ludzi osobiście. Ale w czasach Jezusa nie było szybkich samochodów ani samolotów, zresztą, nawet gdyby były, na pewno nie byłoby Go na nie stać. Niewielka więc była grupka szczęśliwców, do których mógł dotrzeć.
Jak jest teraz? Teraz mamy Kościół. To on jest widzialnym znakiem obecności Boga na ziemi. Właśnie Kościół, bo narodził się z Chrystusa, dzięki Chrystusowi żyje i w Chrystusie ma swoją rację bytu. To on jest wyciągniętym ku nam ramieniem Boga; Tego, który nadal chce nas przygarniać, leczyć rany i radować serce człowieka swoim widokiem, tak jak to czynił, gdy chodził po palestyńskiej ziemi. Dlaczego zatem tak wielu ludzi w naszych czasach deklaruje się, że wierzy w Boga, ale Kościołowi mówi „nie”? W tym numerze „Różańca” wskazujemy na przyczyny takiego stanu rzeczy i sposoby, jak im zaradzić.
A jak wygląda nasza więź z Kościołem i nasze uczestnictwo w życiu sakramentalnym, którego on nam udziela? Wielki Post, który niedawno rozpoczęliśmy, jest czasem szczególnie sprzyjającym, by udzielić sobie odpowiedzi także i na te pytania. Zadbajmy o to, aby w Roku Wiary nikt z nas i naszych bliskich nie był odłączony od skarbów łaski, których udziela nam Kościół.
Redakcja
Różaniec luty

Różaniec nr 02/728 2013

Różaniec luty

Drodzy Czytelnicy
Pewna studentka z przeciętnie praktykującej rodziny katolickiej, doznawszy głębokiego nawrócenia na rekolekcjach ewangelizacyjnych, każdą chwilę spędzoną w rodzinnym gronie wykorzystywała, by mówić o Bogu. Widząc, że rodzice nie podzielają entuzjazmu jej wiary, zapytała kiedyś: „Tato, a ty wierzysz w Boga? Dlaczego tak rzadko chodzisz do kościoła? Modlisz się w ogóle?”. Na co ojciec, oburzony bezpośredniością córki, odparł: „Moja wiara to wyłącznie moja sprawa i nic ci do tego, czy się modlę czy nie!”. Zaskoczona tą gwałtowną reakcją córka przeprosiła za swą nadmierną ciekawość i już nigdy w obecności rodziców nie mówiła o Panu Bogu.
Które z nich postąpiło słusznie – córka, mówiąc bez przerwy o swojej wierze, czy ojciec, który nie chciał powiedzieć na ten temat ani słowa? Czy o Bogu powinno się mówić w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, czy lepiej nie podejmować tego tematu, żeby nie narażać się na przykre uwagi? Czy wiara jest sprawą prywatną, czy publiczną? Oto pytania, z którymi zmagają się kolejne pokolenia katolików, bo odpowiedź na nie wcale nie jest tak prosta, jak z pozoru mogłoby się wydawać…
Spróbujmy i my w Roku Wiary podjąć ten trudny temat. Wprowadzą nas w niego artykuły lutowego numeru „Różańca”. Nie poprzestawajmy jednak na ich przeczytaniu, ale niech staną się one inspiracją do podjęcia osobistej refleksji i próby odpowiedzi na pytania: „Czy dzielę się swoją wiarą z innymi? W jaki sposób to robię? Czy nie jestem zbyt natarczywy, gdy mówię o Bogu, lub przeciwnie – czy nie zachowuję wiary wyłącznie dla siebie?”. Pamiętajmy przy tym o historii studentki i jej ojca, która poucza, że każda skrajna postawa najczęściej okazuje się niewłaściwa. Życzymy owocnej lektury.
Redakcja

Różaniec styczeń

Różaniec nr 01/727 2013

Różaniec styczeń

Drodzy Czytelnicy
Zegary świata zatoczyły kolejny krąg i weszliśmy w nowy rok. „Kościół – jak pisał bł. Jan Paweł II w Liście apostolskim Tertio millennio adveniente – respektuje miary czasu: godziny, dni, lata, stulecia. (…) Idzie on krok w krok z każdym człowiekiem, uświadamiając mu, jak każda z tych miar jest nasycona zbawczą obecnością Boga i zbawczym Jego działaniem”. Również i my – Redakcja „Różańca” – chcemy w sposób szczególny w Roku Wiary towarzyszyć Wam na drogach życia i rozwoju duchowego i razem z Wami pogłębiać i umacniać wiarę nas wszystkich.     
„Czy rzeczywiście wiara jest w naszym, w moim życiu siłą przemieniającą? Czy też może jest tylko jednym z elementów, które są częścią istnienia, nie będąc jednak tym determinującym, który angażuje całkowicie?” – pytał Ojciec Święty Benedykt XVI u progu Roku Wiary. To ważne pytania i trzeba je sobie stawiać nie raz czy dwa, ale na co dzień, w zwyczajnych sytuacjach życia.
Aby jednak wiara mogła wzrastać i przemieniać nasze życie, musimy wiedzieć, co stanowi jej treść. Dlatego w tym roku będziemy wraz z Wami pochylać się nad kolejnymi tajemnicami wiary, które mądrość Kościoła wplotła w modlitwę różańcową. Są to tajemnice życia Chrystusa i Jego Matki, ale zarazem i naszego życia – tajemnice, w których każdy z nas powinien się odnaleźć. Każdy kolejny numer „Różańca” poświęcimy jednej z nich. Zapowiadać je będą okładki, na których będziemy zamieszczać obrazy znanych malarzy. Nie zawsze będzie na nich widoczna Maryja, tak jak to do tej pory było w zwyczaju naszego czasopisma, pamiętajmy jednak, że Matka Boża – nawet gdy niewidoczna – zawsze jest obecna w tajemnicach życia swojego Syna. Mamy nadzieję, że także te nowe okładki będą ubogacać Waszą wiarę. Na cały nowy rok życzymy Wam obfitości Bożych łask, pokoju, radości i głębokich przeżyć duchowych z „Różańcem” w ręku.
Redakcja


Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. OK