Twój e-mail:Archiwum

Przeglądaj wg rocznika :

Różaniec Grudzień

Różaniec nr 12/666 2007

Różaniec Grudzień


Kochani Czytelnicy,

Specjaliści od reklamy i komercji chcą zakodować w nas skojarzenie: „Boże Narodzenie” to „czas zakupów”. Są również tacy, którzy chętnie świętują, ale robią wszystko, by przemilczeć przyczynę owego świętowania. A podstawową treścią tych Świąt jest radość z narodzenia Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Choć dziś robi się wiele, by zniszczyć ich religijny wymiar, nam nie wolno temu ulec. Boże Narodzenie ma być czasem spotkania z Chrystusem, które dokonuje się we wspólnocie z drugim człowiekiem, zwłaszcza w rodzinie.
Aby tak przeżyć Boże Narodzenie, trzeba się odpowiednio przygotować. W liturgii czasem przygotowania jest Adwent. Roraty, rekolekcje, skupienie – mają otworzyć drzwi naszego serca dla przychodzącego Pana, aby nie powtórzyła się sytuacja z gospody w Betlejem, gdzie zabrakło dla Niego miejsca.
W bieżącym numerze „Różańca” widać wyraźny podział na czas Adwentu i Bożego Narodzenia. Stąd też propozycja adwentowych rekolekcji dla całej rodziny, które mogą być uzupełnieniem rekolekcji przeżywanych w parafiach – nie powinny ich jednak zastąpić. Publikujemy także teksty, których celem jest ubogacenie Waszego przeżywania radości z Narodzenia Pana.
Trwając wspólnie w oczekiwaniu na to wydarzenie, życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, doświadczenia miłości Boga, który stał się Człowiekiem. Niech Boże Dziecię zapuka do Waszych serc i znajdzie tam przygotowane mieszkanie. Niech Jego obecność promieniuje przez Wasze słowa, czyny, gesty i czyni Wasze domy oazami rodzinnej miłości i pokoju. Niech nawiedzi i pocieszy wszystkie osoby samotne, opuszczone, pytające o sens swojego życia – oby usłyszały w swych sercach odpowiedź, owocującą przekonaniem, że warto żyć dla tej Miłości, która dla nas stała się Dzieckiem.

Siostry Loretanki i redakcja „Różańca”           
Różaniec Listopad

Różaniec nr 11/665 2007

Różaniec Listopad


Kochani Czytelnicy,
„Polska to jest wielka rzecz!” – pisał Stanisław Wyspiański. W miesiącu, w którym świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów, słowa te nabierają szczególnego znaczenia. Cyprian Kamil Norwid pisał, że „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”. Dla całych pokoleń Polaków miłość do Ojczyzny była sprawą wielkiej wagi. Dziś różne środowiska usiłują zastępować patriotyzm bliżej nieokreślonym pojęciem „europejskości” lub „otwartości”. Tak naprawdę mamy tu do czynienia z przewrotną próbą oderwania nas i przyszłych pokoleń od fundamentów naszej tożsamości.
Z tego też względu przekazanie młodemu pokoleniu wartości patriotycznych, wychowanie ich do miłości Ojczyzny, staje przed nami jako zadanie o ogromnym znaczeniu. Kształtowanie serc dzieci i młodzieży w tym duchu winno rozpocząć się w rodzinach i być kontynuowane w szkole, Kościele i przy pomocy organów państwa i samorządu.
Dlatego też niniejszy numer „Różańca” poświęcamy wychowaniu patriotycznemu dzieci i młodzieży. Serdecznie zachęcamy do lektury oraz do dzielenia się z nami Waszymi, Drodzy Czytelnicy, przemyśleniami i doświadczeniami na ten temat.
Redakcja
Różaniec Październik

Różaniec nr 10/664 2007

Różaniec Październik


Kochani Czytelnicy,

Serdecznie witamy Was w miesiącu różańcowym! Powinien to być dla nas czas trwania w kontemplacji tajemnic życia Chrystusa i Niepokalanej. W dniu 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, przypada XI Światowy Dzień Różańca. Tego dnia miliony ludzi na całym świecie łączą się we wspólnej modlitwie różańcowej. Zechciejmy podjąć tę inicjatywę, szczególnie w naszych rodzinach.

Bieżący numer poświęcony jest wychowaniu religijnemu dzieci i młodzieży. Często można spotkać się z błędnym poglądem, iż wychowanie do wiary jest dodatkiem do całego procesu wychowania. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie: to wychowanie religijne jest podstawą tego procesu, pierwszymi zaś i najważniejszymi wychowawcami są rodzice. Żadna instytucja nie może zastąpić rodziny, może natomiast i powinna wspomagać rodziców w trudzie wychowania ich dzieci.

Miesiąc różańcowy jest okazją do zaszczepienia w sercach dzieci miłości do Boga i Maryi. Dziecko, które kocha Boga, będzie również umiało kochać innych ludzi i samo będzie dobrym człowiekiem. Ta miłość stanie się fundamentem jego człowieczeństwa. Sięgajmy zatem po różaniec, by wypraszać tę miłość dla siebie i swoich bliskich.

Redakcja
Różaniec Wrzesień

Różaniec nr 09/663 2007

Różaniec Wrzesień


Kochani Czytelnicy,

Wychowanie dzieci i młodzieży jest sprawą, która leży na sercu wszystkim, zatroskanym o przyszłość naszego społeczeństwa i całego narodu. Kościół nieustannie podkreśla, że pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci są ich rodzice. W swoim trudzie potrzebują oni jednak wsparcia. Posyłając swe dzieci do szkoły, oczekują przekazania wiedzy i lepszego przystosowania ich do życia w społeczeństwie.
Nie zawsze jednak rzeczywistość wygląda sielankowo. W ostatnim czasie wstrząsnęło nami wiele doniesień, ukazujących nieprawidłowości, mające miejsce w polskich szkołach. Przyczyny są różne – jednak niemal zawsze pojawia się wśród nich brak odpowiedniej współpracy i kontaktów szkoły z rodzicami. Stąd też na łamach tego numeru „Różańca” chcemy zastanowić się głębiej nad zagadnieniem wychowania, odwołując się do jego odpowiedzialnych wzorców i właściwych postaw.
Zapraszając do lektury, zapraszamy jednocześnie do dyskusji i przysyłania swoich świadectw i przemyśleń. Cieszymy się, że zajmują one coraz więcej miejsca na naszych łamach. Życzymy owocnej lektury!

Redakcja
Wakacyjny numer Różańca

Różaniec nr 08/662 2007

Wakacyjny numer Różańca

Kochani Czytelnicy,
Człowiek potrzebuje raz na jakiś czas oderwać się od wszystkiego, co wypełnia jego codzienność – choćby ona była piękna i ważna. Potrzebuje chwil, w których może spojrzeć z dystansem na swoje życie.
Każdy sposób spędzania wolnego czasu uczy nas w jakiś sposób pokory. Konieczność wyruszenia z domu, porzucenia codziennych wygód i zabrania ze sobą tylko tego, co najpotrzebniejsze, oraz korzystanie z gościnności innych przypominają nam z całą mocą, że nasze życie na ziemi jest wędrówką i że jej cel jest jeszcze przed nami.
Wakacje to także okazja do odnowienia więzi rodzinnych i małżeńskich. Wyjazdy do mieszkającej daleko rodziny, pielgrzymki do sanktuariów „rodzinnych” czy też wyjazdy na skupienia i rekolekcje małżeńskie oraz rodzinne to tylko niektóre propozycje.
Zamieszczamy także relacje z pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Brazylii oraz IV Światowego Kongresu Rodzin, który odbył się w Warszawie w maju tego roku.
Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, wielu niezapomnianych wakacyjnych wrażeń i mamy nadzieję, że lektura wakacyjnego „Różańca” będzie dla Was inspiracją i radością. Modlitwą ogarniamy wszystkich, dla których wakacje będą czasem pracy, nieraz wytężonej – zwłaszcza rolników, by Pan sam był dla nich ochłodą w pracy i pozwolił im zaznać wytchnienia.
Redakcja
Różaniec czerwiec

Różaniec nr 06/660 2007

Różaniec czerwiec

Drodzy Czytelnicy!
Co jest główną przyczyną rozpadu małżeństw? Gdybyśmy wszystkie sytuacje, prowadzące do rozstania małżonków i rozwodu próbowali sprowadzić do wspólnego mianownika, byłby nim egoizm jednego lub obojga współmałżonków. To właśnie ta wada prowadzi do nieporozumień, kłótni, nieumiejętności szukania wyjścia z kryzysowej sytuacji. To właśnie egoizm skutecznie ogranicza zdolność do poświęcenia się dla drugiej osoby, czasem rezygnacji z własnych ambicji czy pragnień dla dobra rodziny. Czasem wina leży po stronie jednego, a czasem obojga rodziców – zawsze jednak najbardziej na tej sytuacji cierpią dzieci. Dla dziecka rozwód rodziców jest życiowym dramatem, rozdarciem serca i duszy, „zawaleniem się” dziecięcego świata.
W bieżącym numerze „Różańca” opisujemy, jak wygląda rozwód rodziców, widziany oczami dziecka. Próbujemy też odpowiedzieć na pytanie: co można zrobić, by takim sytuacjom zapobiegać i jak pomóc dziecku, którego rodzice się rozstają?
Jednocześnie przypominamy sobie orędzie Maryi z Gietrzwałdu. Mimo że objawienia w tej miejscowości miały miejsce 130 lat temu, to jednak płynące stamtąd wezwania są dla nas ciągle aktualne. Przypominają nam o sile modlitwy różańcowej i zachęcają do niej. Jaką odpowiedź damy Matce Jezusa w miesiącu, poświęconym Najświętszemu Sercu Jej Syna?
Redakcja
Różaniec maj

Różaniec nr 05/659 2007

Różaniec maj

Kochani Czytelnicy,
Piękno majowej przyrody budzi w nas radość i wdzięczność Panu Bogu za wspaniałość Jego darów. W tym miesiącu czcimy Maryję jako Królową Polski, wspominamy Jej objawienie w Fatimie, które miało miejsce 90 lat temu. W naszych kościołach oraz przy krzyżach i kapliczkach chwalimy Ją słowami Litanii loretańskiej, zawierzając przy tym Jej opiece wszystkie nasze sprawy.
W bieżącym numerze dużo miejsca poświęcamy budowaniu wzajemnej relacji małżonków, zwracając uwagę na odkrywanie różnic w patrzeniu na świat mężczyzny i kobiety oraz płynące stąd szanse wzajemnego ubogacania. Opiece Maryi zawierzajmy także obrady IV Światowego Kongresu Rodzin, który odbędzie się w Warszawie w dniach 11-13 maja. Zachęcamy Was, Drodzy Czytelnicy, do modlitwy w intencji wszystkich polskich rodzin, by Maryja Niepokalana chroniła je od wszelkich niebezpieczeństw. Pamiętajmy także w naszych modlitwach o wsparciu prawnej ochrony każdego życia, zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego.
Redakcja

Różaniec kwiecień

Różaniec nr 04/658 2007

Różaniec kwiecień

Kochani Czytelnicy,
Chrystus umarł za nas na krzyżu, ale śmierć nie ma nad Nim władzy. Zmartwychwstał! Zmartwychwstał, a przez to dał nam nowe życie.
Na czym jednak polega ta nowość? Wszak święta Wielkanocne nie sprawiają, że ubywa nam problemów, lat, chorób, zmartwień. Nie rozwiążą się automatycznie, jak za dotknięciem różdżki, trudne sprawy. A jednak…
Doświadczenie zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem, przeżycie tej prawdy w sakramencie pokuty, Eucharystii i uroczystych celebracjach tego czasu sprawia, że możemy spojrzeć na nasze życie z innej perspektywy. Umiemy dostrzec w nim dar Boży, zauważamy łaski, którymi ciągle obdarza nas Ojciec. Odkrywamy w sobie nowe siły, nowe spojrzenie i nową motywację, by zmieniać nasze życie. Chrystus zmartwychwstał – więc nabierzmy ducha i podnieśmy głowy!
Poprzez świąteczny numer „Różańca” chcemy towarzyszyć Wam we wspólnym, rodzinnym przeżywaniu tego błogosławionego czasu. Zapraszamy Was do miejsc, które były świadkami Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. Oddajemy też do Waszych rąk wkładkę, która jest pomocą w spotkaniu ze Zbawicielem, przychodzącym w swoim wszechmocnym słowie. Zachęcamy do korzystania z tej pomocy i praktykowania sposobu modlitwy, zwanego Lectio divina.
Niech Zmartwychwstały Chrystus stanie pośród Was, tak jak nawiedził swoich Apostołów, i wleje w Wasze serca swój pokój. Doświadczywszy Jego miłości i mocy Jego zwycięstwa, dzielcie się ze sobą wzajemnie i z innymi tą radością, że On zmartwychwstał, pokonując śmierć! Niech ta radość przenika każdy dzień Waszego życia.
Siostry Loretanki i redakcja „Różańca”
Różaniec marzec

Różaniec nr 03/657 2007

Różaniec marzec

Kochani Czytelnicy,
Nawrócenie to proces, który trwa całe życie. To metanoia – przemiana, zmiana naszego myślenia. To odkrywanie i rozpoznawanie swoich zniewoleń, to pozwolenie Jezusowi, by swoim światłem przenikał ciemne zakamarki naszej duszy, ukazując nam – trudną nieraz i bolesną – prawdę o tym, jacy jesteśmy i co w nas się kryje. Wielki Post to czas, by dostrzec swoją grzeszność, złość, zadawnione urazy, skrywane pragnienie zemsty, frustrację, pretensje do Pana Boga i ludzi – i aby pokazać je Temu, który może i chce nas od nich wyzwolić – Jezusowi.
To wyzwolenie dokonuje się mocą Jego Krwi, przelanej na krzyżu. Dlatego niech pomocą w przeżywaniu Wielkiego Postu będzie dla nas pogłębione rozważanie Męki Pańskiej. Uczestniczmy zatem w nabożeństwie Gorzkich żali, Drogi krzyżowej, słuchajmy kazań pasyjnych. Rozważajmy także ze szczególnym współczuciem i miłością bolesne tajemnice różańca oraz sięgajmy po ewangeliczne opisy męki Chrystusa.
Wierzymy, że bieżący numer „Różańca” z dołączoną wkładką, zawierającą rozważania Drogi krzyżowej autorstwa ks. Jacka Bazarnika, będzie dla Was pomocą w godnym i owocnym przeżyciu tego czasu.

Redakcja
Różaniec luty

Różaniec nr 02/656 2007

Różaniec luty

Kochani Czytelnicy,

W święto Ofiarowania Pańskiego wracamy z kościoła do naszych domów, niosąc zapalone świece. Ich światło przypomina nam o Jezusie, który stał się dla nas Światłem. Ten gest chronienia płomyka świecy, by ustrzec go przed zgaśnięciem, uświadamia nam, jak wiele naszej uwagi powinna pochłaniać codzienna praca nad kształtowaniem swego sumienia i troska o to, by w naszej duszy zawsze paliło się światło Bożej łaski.
Maryi, którą tego dnia czcimy jako Matkę Bożą Gromniczną, powierzamy w szczególny sposób nasze rodziny. W tym numerze „Różańca” odwołujemy się do obrazu, przedstawiającego Maryję, która zapaloną gromnicą odpędza podchodzące do domu wilki. Ten obraz jest też jakimś smutnym symbolem dzisiejszej rodziny, narażonej na różnego rodzaju zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. Jakie one są i jak się przed nimi bronić? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie – mamy nadzieję – w bieżącym numerze naszego miesięcznika.
Pragniemy też z całego serca podziękować Wam za nadesłane do nas życzenia świąteczne, świadectwa oraz listy, będące odzewem na rozpoczęcie cyklu, poświęconego rodzinie. Wszystkie Wasze uwagi i przemyślenia są dla nas niezwykle cenne, dlatego zachęcamy do ich nadsyłania! Oddając do Waszych rąk kolejny numer „Różańca”, polecamy Was i Wasze rodziny opiece Niepokalanej i życzymy owocnej lektury.

Redakcja

Różaniec styczeń

Różaniec nr 01/655 2007

Różaniec styczeń

Drodzy Czytelnicy,
Wraz z Maryją – Świętą Bożą Rodzicielką – rozpoczynamy nowy Rok Pański 2007. Dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, jakie dokonało się w przechodzącym do historii roku 2006 i ufnie zawierzamy się Bożej Opatrzności.
W naszym miesięczniku rozpoczynamy prezentację nowego cyklu poświęconego rodzinie. To przecież temat tak bardzo bliski każdemu z nas. Żyjemy i wychowaliśmy się w rodzinie. Razem z naszymi najbliższymi przeżywamy radości i smutki codzienności, a także trudności i kryzysy.
Chcemy w „Różańcu” wspólnie z Wami poszukiwać odpowiedzi na pytania: Jakie są nasze rodziny? Przed jakimi problemami stają? Ale także – jakie są nasze radości, sukcesy i zwycięstwa? Jak budować szczęśliwe małżeństwo i trwałą rodzinę?
Ten cykl przeznaczony jest dla wszystkich. Dla młodszych – by uniknęli błędów, pomyłek i umieli budować trwałe szczęście. Dla rodziców wychowujących dzieci – by dobrze przygotowali je do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Dla starszych – by umieli odnaleźć swoje miejsce w rodzinie, może upomnieć się o nie, a czasem służyć dobrą radą swym dzieciom i wnukom. Liczymy też bardzo na Waszą pomoc: listy, świadectwa, przemyślenia.
W nowym roku na naszych łamach pojawiają się też nowi autorzy: ks. Paweł Rytel-Andrianik, który z Ziemi Świętej będzie przysyłał nam teksty i zdjęcia, przybliżające ziemską ojczyznę Chrystusa, ks. Józef Orchowski, opisujący zwycięstwa Maryi i wielu innych.
Cieszymy się, że zostajecie wraz z nami na kolejny rok. Witamy serdecznie wszystkich nowych Prenumeratorów i Czytelników. Zachęcamy do lektury „Różańca” i apostolstwa wśród swoich bliskich, przyjaciół i znajomych.
Niech Pan Bóg błogosławi Wam w nowym roku i przez Serce Niepokalanej Dziewicy obficie darzy swoimi łaskami! Szczęść Boże!
Redakcja

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. OK