Twój e-mail:


Ewangelia na dziś

Siódma niedziela zwykła, 24 lutego


1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Ps 103; 1 Kor 15, 45-49; Łk 6, 27-38

„Błogosławcie”.

Mimo wszystko i wbrew wszystkiemu, co ciśnie się na usta, zbiera w sercu, wzbiera w myślach – oprócz tego, co we właściwym momencie i w odpowiednich słowach należy powiedzieć – przede wszystkim trzeba błogosławić, czyli dosłownie: dobrze mówić, dobrze życzyć, wzywać Boga na pomoc. Przekleństwo nic nie zmieni, może nawet pogorszy sytuację. Lekarstwem może być tylko dobre słowo, modlitwa, przebaczenie.


komentarze – o. Łukasz Przybyło CMF

W najnowszym numerze

Rozmowy Niedokończone

autor: Kamila Falińska
Szybkie tempo życia, pogłębiające się różnice światopoglądowe, niechęć do wymiany myśli spowodowana trudnymi emocjami, które towarzyszą sporom – czy to jedyny scenariusz dla nas, naszych rodzin, przyjaciół i znajomych?

Myśli różańcowe

Adhortacja Marialis cultus

Paweł VI
Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając się w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie: od dziewiczego poczęcia Słowa Bożego i tajemnicy dzieciństwa Jezusa aż do najpoważniejszych wydarzeń Paschy, mianowicie błogosławionej Męki i chwalebnego Zmartwychwstania, do jej owoców, jakie w dniu Pięćdziesiątnicy przypadły w udziale rodzącemu się Kościołowi, a także samej Najświętszej Maryi Pannie, gdy z tego ziemskiego wygnania równocześnie z ciałem i duszą została przyjęta do niebieskiej ojczyzny. 


Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. OK