Twój e-mail:Ewangelia na dziś

Poniedziałek, 20 października


Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana

Ef 2, 1-10; Ps 100; Łk 12, 13-21

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”.

Jak widać, Boga można używać do załatwiania swoich interesów. Prosimy Go o łatwiejsze życie, wygodę, powodzenie, zdrowie itd. Jak często prosisz Boga o serce, które będzie Go kochać? Jak często dziękujesz Mu za życie łaski, na które nie zasługujesz? Uważasz, że tak wiele ci się należy? Tak naprawdę nie należy ci się nic. Każdy dzień jest łaską. Jeśli nie umiesz za nią dziękować, jeśli nie widzisz tej bezgranicznej miłości, daleko jesteś od Boga.

komentarze  –  ks. Eugeniusz zarzeczny MIC

W najnowszym numerze

Tobie powierzył troskę o Kościół

autor: o. Stanisław Przepierski OP
Jezus wielokrotnie zapowiadał swoje odejście do Ojca. Pragnął mieć wtedy przy ­sobie wybranych świadków. Gdy po czterdziestu dniach od zmartwychwstania wstępował do nieba, jako Bóg-Człowiek wprowadzał do chwały Trójcy Świętej uwielbioną naturę ludzką. O tym, jak bardzo tego pragnął, świadczą słowa, które wypowiedział w Wieczerniku...

Myśli różańcowe

Z „Watykańskich rozważań różańcowych”

Wyemitowane przez Radio Watykańskie w październiku 1997 r.
Godność Różańca płynie z boskich tajemnic odkupienia, z najświętszych tajemnic życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa i Maryi. Tajemnice te od wieków zostały zaplanowane przez Boga Ojca, przepowiedziane przez patriarchów i proroków, zapisane w Piśmie Świętym, wypełnione przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, przy wolnym i czynnym współudziale Maryi, Matki Chrystusa i Kościoła. We wszystkich tajemnicach występuje Maryja, jako Matka Boga: THEOTOCOS, Święta Boża Rodzicielka. Matką Boga została już w pierwszej tajemnicy różańcowej, w tajemnicy zwiastowania wcielenia Syna Bożego. Została Córką Boga Ojca, Matką Syna Bożego, Oblubienicą Ducha świętego: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 35). Z tej godności Maryi płynie także godność Różańca świętego. 

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. OK