Twój e-mail:Ewangelia na dziś

Sobota, 30 maja


Św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika; św. Zdzisławy

Syr 51, 12-20; Ps 19; Mk 11, 27-33

Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?”.

Ile i w moim sercu takich pytań? Panie, skąd ta Twoja władza nad ludzkimi sercami? Ale czy nad moim również? Już nieraz się przekonałem, że Ty, Panie, przynosisz tylko dobro, pokój i miłość. Skąd więc we mnie tyle dróg na skróty? Dlaczego uciekam od Twojej łaski i wmawiam sercu, że poradzi sobie samo? Dziś przychodzę do Ciebie, Panie, siadam u Twoich stóp i nie pytam, tylko się modlę, byś uzdrowił moje serce z polegania na sobie, bym odkrył, że największy skarb mojego życia to Ty, Panie, i Twoja miłość.

komentarze – KS. MAREK CHRZANOWSKI FDP


W najnowszym numerze

Powołanie do ewangelizacji (cz. 1)

autor: rozmowa z ks. bp. Jerzym Mazurem
Rozmowa z KS. BP. JERZYM MAZUREM przewodniczącym Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji

Myśli różańcowe

Adhortacja Marialis cultus

Paweł VI
Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając się w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie: od dziewiczego poczęcia Słowa Bożego i tajemnicy dzieciństwa Jezusa aż do najpoważniejszych wydarzeń Paschy, mianowicie błogosławionej Męki i chwalebnego Zmartwychwstania, do jej owoców, jakie w dniu Pięćdziesiątnicy przypadły w udziale rodzącemu się Kościołowi, a także samej Najświętszej Maryi Pannie, gdy z tego ziemskiego wygnania równocześnie z ciałem i duszą została przyjęta do niebieskiej ojczyzny.


Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. OK